Come ogni anno il collega Riccardo Bonadies ci offre spunti di riflessione in chiave poetica sul Natale. Anche quest’anno riteniamo di fare cosa gradita al foro pubblicando la sua opera, ringraziando il collega Bonadies per le sue perle di saggezza.


“PENSIERINI DI NATALE”
di Riccardo Bonadies


* * *


Velave appenne all’erve de Natale le pelle de l’enne passate,
ma, pù piseme, pecchè che tenda fette succiesse, assè s’erene ‘ngressate,
le rame, doppe nù picche, s’anne spezzate.
Allaure, che tenda cierche de carteune u sò anghiute,
screvenne saupe le penziere ca tenne m’anne veneute.


PENSIERINO N.1


Oramai, peure le prievete vanne fenenne
e ce de doice na messe a quelche muerte l’addemenne,
‘nge vaule la prenotazione
e, quelche volte, na bella raccomandazione.
Paue, de na messe “collegiale” tà d’acchendendè,
pecchè, dicene, ca le muerte sande assè!
Ogni messe le neume chiamate
sà proprie na maite!
U priezze, però, iaie sempre u stesse,
acchessì me pare na pegghiate pè fesse!
E tenne me fazze na domande: u poveriedde ca solde nan ne taine e, quase-quase, nan paute
mangiè,
l’indulgenze a le muerte seue comme ‘nge la face arrevè?
Gesù Bamboine moie,
date ca soime tutte figghie de Doie,
nan puete, quenne dè seuse arrevame, comme secciate dò abbesce, fè na belle ammenestoi?


PENSIERINO N. 2


La profezzoie “Maia” doice ca u dumiladudece la foine dù munne av’arrevè:
allaure, le cause rinviate a doppe cè foine anna fè?
Gesù Bamboine moie, viste l’urgenze, nan puete vettè u gheverne a fè nu decraite-legge ca doice: “Aveste acchessì. Finimele dò. Ce ave aveute, ave aveute
e ci è date è date”?.


PENSIERINO N. 3


Stanne sembe le dritte ca dicene: “Ioie, a megghiereme, sembe ritte la fezze felè!
Assaleute chudde cà vogghie ioie ava fè!”
Nan iaie ovaire; la veritè nan la volene azzettè!
Avoite viste mè na megghiaire ca, quelche volte, face “Aveste, viene dò, facimele ferneute, chedde ca è state è state.
Ce ‘nge ne ‘mborte de sapaie ci è sbagliate?”
Le fiemene le peute ‘mbecchè, le peute appenne,
stesse na volte ca s’arrennene!
U fette giuste iaie assaleute cusse:
si sembe teue ca, alla foine, la dà dè de musse!
Gesù Bamboine moie,
fè, ca quelche volte, tenghe raggiaune peure ioie!


PENSIERINO N. 4


M’è ditte nu collaighe de Varrette cà le malatoie cà pigghiene de chiue l’avvucate,
e tutte chidde ca assè stanne assettate
sa: “Aerofagia”, “Colite”, “Cifosi” ed “Emorroidi”.
Pè ferteune l’ ”Aerofagia” angaure nan m’av’arrevate
e, che pilne e buste, “Colite” e “Cifosi”sò tambunate.
Pe l’ “Emorroidi” u sestaime de ne vecchie ‘mpiegate dù Reggistre sò adottate:
‘mbaice du chescioine, me mette satte
na camere d’arie de lambrette,
acchessì, quenne m’assette,
che la seggie nan stè condette dirette.
Gesù Bamboine moie, femme resiste finghe a quenne me laive tutte la fatoiche arretrate,
pecchè, ce ‘ngè la lesse a l’elte, ussè quenne me ne pigghie de gastemate!


PENSIERINO N. 5


Iaie secheure ca fra picche la lengue italiane chiue nesciune l’ava parlè.
Ce nan canusce u ‘nglaise, menghe u cesse reiesce a trevè!
Gesù Bamboine moie, me sinda scusè,
ma da iausce “Little Baby” t’acchemmenze a chiamè.
Aveste peure “San Giuseppe”, pè attende: assaleute “Holy Joe” u naume seue potesse.
Pè memete, naune “La Madonne”, ma “Virgin Mary” pè forze ava iesse!


PENSIERINO N. 6


Proime nan vedave l’aure ca Natale arrevave.
Nan ve doiche l’aggigghie ca me pegghiave.
Maue, quenne arroive dicembre, acchemmenze a tremelè.
Naune pù fridde, ma pè chedde ca stè da paghè!
Gesù Bamboine moie, n’elte merechele no puete fè?
Viste ca ce ‘ngè cumenne da chedda recchie nan sende, quelche tesse teue nan ‘ngè la puete levè?


* * *


Pe arrevè a leggeve tutte l’elte “pensierini” finghe a la foine,
v’avuesse tenaie dò tutte la matoine.
Peddenne, v’aspette a case inde a stì doie, acchessì inzieme le leggioime,
mendre l’augurie ‘ngè facioime.
All’erve petoite appenne peure le “pensierini” vueste
e ce sa megghie, chidde moie le mette a nù cueste!


Natale 2009


Riccardo Bonadies